ประเทศไทย

Be Traveler : ปางอุ๋ง โครงการของพ่อ…
สวัสดีนักเดินทาง วันนี้พวกเราเดินทางผ่านหนทางที่แสนจะคดเคี้ยว ลัดเลาะตามภูเขามาหลายลูกอยู่เหมือนกัน เพื่อมายัง    ปางอุ๋ง  หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่ามีกองกำลัง ต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ
Read more.
Be Traveler : เกาะรอก..นางงามของอันดามัน
ใกล้เข้าช่วง Summer แล้ว สถานที่เราคิดถึงก็ต้องเป็นทะเล… และเราจะไป พบกกับนางงามของอันดามัน ที่เขาสวยงามเต็ม Feed บน Facebook ไปหมด ดังนั้น Be Traveler ก็ ไม่ยอมน้อยหน้า ขอไปสัมผัสนางสักครั้ง เราออกเดินทางด้วย สายการบิน Thai smile
Read more.
สุโขทัย…ความสวยงามที่สัมผัสได้
Be Traveler หลงใหลการเดินทางท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน ประวัติศาสตร์ และเส้นทางแนวพระพุทธศาสนาอีกกลุ่มก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน วัดหรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์ของจุดมุ่งหมายที่เราเดินทางไปนั้น จะเป็นตัวเลือกแรกๆของเรา (โดยเฉพาะพ่อบ้านเพจ 555-) สุโขทัยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ ๗๐๐ ปีที่แล้ว มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและรอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง เห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ คราวนี้เราจึงเดินทางโดยการขับรถจากกรุงเทพเพื่อไปพบกับทริป 2 วัน 1
Read more.
Facebook Comments