ประเทศไทย

Be Traveler : สมุดภาพแม่ฮ่องสอน
สวัสดีนักเดินทาง เมืองสามหมอก หรือ แม่ฮ่องสอนที่หลายๆคนรู้จัก ที่มีธรรมชาติที่สวยงามและวัดวาอารามที่สวยงามที่รวมทั้งยังคงความเก่าแก่ทั้งทางวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่น แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรา 2 สามีภรรยาได้จากที่นี้ต้องขอใช้คำธรรมดาว่า ความดิบ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ความสวยงามที่ไม่ได้รับการปรุงแต่งจากความสมัยใหม่มากเท่าไหร่ ทำให้เราได้สัมผัสกับความเป็นแม่ฮ่องสอนจริงๆ ไม่เหมือนใคร พวกเราชอบนะ… แม่ฮ่องสอน – เมืองที่รายล้อมด้วยภูเขา สลับซับซ้อน ทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว และสำหรับสมุดภาพคราวนี้
Read more.
Be Traveler : เยือนถิ่นยูนนาน หมู่บ้านรักไทย (แม่ฮ่องสอน)
สวัสดีนักเดินทาง วันนี้เราจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่ง ที่ใครมาเยือนปางอุ๋งแล้ว ก็ต้องเลยมาที่นี้เพื่อชมบรรยากาศของหมอกยามเช้าของอ่างเก็บน้ำกลางหมู่บ้านที่ได้รับฉายาว่า เขื่อนในหมอก จิบชาชมไร่ชา และลิ้มลองอาหารจีนยูนนานอย่างแน่นอน  แต่คราวนี้ที่เราไปไม่ได้ไปช่วงเช้า แต่เราไปช่วงบ่ายๆแก่ แดดก็จะแรงหน่อย แต่ก็ท้องฟ้าสดใสเห็นหมู่บ้านชัดเจนสุดๆ เราเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชม บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านมีวัฒณธรรมของชาวจีน ซึ่งในอดีตชาวจีนกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากทางตอนใต้ของเมืองจีนตอยเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติในประเทศจีน ชาวจีนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น ได้อพยพและย้านถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือน ทำมาหากินอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
Read more.
Be Traveler : ปางอุ๋ง โครงการของพ่อ…
สวัสดีนักเดินทาง วันนี้พวกเราเดินทางผ่านหนทางที่แสนจะคดเคี้ยว ลัดเลาะตามภูเขามาหลายลูกอยู่เหมือนกัน เพื่อมายัง    ปางอุ๋ง  หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่ามีกองกำลัง ต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ
Read more.
Be Traveler : เกาะรอก..นางงามของอันดามัน
ใกล้เข้าช่วง Summer แล้ว สถานที่เราคิดถึงก็ต้องเป็นทะเล… และเราจะไป พบกกับนางงามของอันดามัน ที่เขาสวยงามเต็ม Feed บน Facebook ไปหมด ดังนั้น Be Traveler ก็ ไม่ยอมน้อยหน้า ขอไปสัมผัสนางสักครั้ง เราออกเดินทางด้วย สายการบิน Thai smile
Read more.
Facebook Comments